Na ústave bolo zrealizované wifi pripojenie pomocou šiestich prístupových bodov označených W-IAM01 až W-IAM06.  Prístup je voľný. Želáme našim študentom a návštevníkom príjemné surfovanie.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS