Vzhľadom na veľký počet žiadosíi o posunutie termínu uzávierky príspevkov na konferenciu Process Control 2009 si Vám týmto dovoľujeme oznámiť, že plné texty článkov je možné zasielať až do 8.2.2009. Príspevky je možné zaslať elektronicky pomocou konferenčného systému. Podrobné inštrukcie nájdete na webových stránkach konferencie.

 


URL adresa

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS