Prednáška bude venovaná návrhu robustného regulátora pomocou algebrickej mi-syntézy pre systém 2 zásobníkov.


 

 Prednáška bude venovaná návrhu robustného regulátora pomocou algebrickej mi-syntézy pre systém 2 zásobníkov, ktoré predstavujú klasický vzorový problém riadenia. Regulátor sa navrhne ako autonómny pre systém s 2 vstupmi a 2 výstupmi tak, že sa zásobníky dekomponujú na 2 identické SISO systémy. Robustný regulátor sa nájde metódou umiestnenia pólov pre každý SISO systém s robustnosťou predpísanou štruktúrovaným singulárnym číslom mi. Navrhnutý regulátor sa porovná s regulátorom navrhnutým štandardným nástrojom mi-syntézy, ktorým je D-K iterácia, a to prostredníctvom simulácií s nominálnym modelom a s modelom vytvoreným pre prípad najhorších perturbácií.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS