Dňa 4.12.2009 o 9:00h v m.č. 641 sa uskutoční odborný seminár Ing. Martina Hercega na tému Explicitné prediktívne riadenie procesov v reálnom čase a Ing. Dalibora Punu na tému Robustné riadenie chemických reaktorov.

V piatok 4.12.2009 o 9:00h v m.č. 641 sa uskutoční odborný seminár Ing. Martina Hercega  na tému Explicitné prediktívne riadenie procesov v reálnom čase a Ing. Dalibora Punu na tému Robustné riadenie chemických reaktorov. Seminár je venovaný prezentácii ich dizertačných prác ako príprava na obhajobu.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS