Dňa 26.2. o 12.00 bude zahájená výmena fakultnej telefónnej ústredne, ktorá potrvá minimálne do 1.3., do 15.00. Počas tohto času nebudú fungovať ani klapky ani priame telefónne linky na ústave. Niektoré telefónne linky budú po tomto dátume zrušené alebo prečíslované. V prípde potreby je možné sa dovolať na sekretariát ústavu na mobilné čislo 0918 674 366, zo siete STU klapka 4366.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS