Dňa 12.3.2010 o 11:00h sa v m.č. 641 na OIRP ÚIAM FCHPT STU v Bratislave uskutoční odborný seminár prof. Ing. Jána Mikleša, DrSc. na tému Optimálne a robustné riadenie.

 

Dňa 12.3.2010 o 11:00h sa v m.č. 641 na OIRP ÚIAM FCHPT STU v Bratislave uskutoční odborný seminár prof. Ing. Jána Mikleša, DrSc. na tému Optimálne a robustné riadenie.

Abstrakt:

LQ, LQG, H2, HINF v rokoch 1960-2010. Formulácia úloh LQ-HINF riadenia. Základné vety v stavovej oblasti a ich jednoduché dôkazy. H2 a HINF vo frekvenčnej oblasti.

 

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS