Dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity Bratislava v súlade s § 77 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 funkčných miest odborný asistent a 1 funkčné miesto asistent na UIAM

1. výberové konanie na obsadenie 2 funkčných miest odborný asistent na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky pre Oddelenie matematiky.

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore so zameraním na matematiku alebo informatiku
- vedecká hodnosť PhD. /vítaná/
- aktívna znalosť anglického jazyka

Nástup: 1.9.2010

Prihlášky spolu s profesným životopisom, dokladmi o vzdelaní, doterajšej praxi a publikačnej činnosti a výpis z registra trestov zasielajte na personálne oddelenie FCHPT STU, 812 37 Bratislava, Radlinského 9 do 9.6.2010. Viď: web stránka ministerstva školstva

2. výberové konanie na obsadenie funkčného miesta asistent na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky pre Oddelenie informatizácie a riadenia procesov.

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore so zameraním na automatizáciu a informačné technológie
- aktívna znalosť anglického jazyka

Nástup: 15.7.2010

Prihlášky spolu s profesným životopisom, dokladmi o vzdelaní, doterajšej praxi a publikačnej činnosti a výpis z registra trestov zasielajte na personálne oddelenie FCHPT STU, 812 37 Bratislava, Radlinského 9 do 10.6.2010. Viď: web stránka ministerstva školstva

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS