Náš ústav spoluorganizuje v dňoch 10.-16. januára 2011 workshop k projektu NIL.

Prednášatelia: prof. M. Hovd, T. A. Johansen, S. Skogestad (NTNU Trondheim), prof. M. Fikar, M. Huba, B. Rohaľ-Ilkiv (STU)

Témy: Robustné riadenie, prediktívne riadenie, riadenie s obmedzeniami, odhad stavu

Začiatok podujatia: 10.1.2011, 9:00, FEI STU, D424

Predbežný program: v prílohe

WorkshopProgramme.pdf
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS