Prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. získal ocenenie Profesor roka, ktoré udelil rektor STU v Bratislave.

14.12.2010 rektor STU v Bratislave, prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.,  udelil ocenenie Profesor roka 2010 ôsmim profesorom, ktorých nominovali fakulty STU. Za FCHPT STU v Bratislave ocenenie Profesor roka 2010 získal Prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. K uznaniu výsledkov jeho vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti mu srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa ďalších úspechov na poli vedy, výskumu a pedagogickej činnosti.

Kolektív ÚIAM


URL adresa

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS