Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV udelila ocenenie Ing. Jurajovi Oravcovi za výbornú prezentáciu príspevku na 13. konferencii doktorandov ELITECH'11.

Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV udelila ocenenie Ing. Jurajovi Oravcovi za výbornú prezentáciu príspevku na 13. konferencii doktorandov ELITECH'11.

Gratulujeme.

Kolektív OIRP

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS