Od 24.11.2005 začínajú na katedre prebiehať odborné semináre na tému E-learning. Konajú sa vždy vo štvrtok o 13:00 v miestnosti 641. Úlohou seminárov je pripraviť pracovníkov katedry ako aj iných, ktorí sú srdečne vítaní, na využívanie informačno komunikačných technológií v pedagogike.

Prvý vystúpi dňa 24.11.2005 renomovaný odborník na Slovensku - doc. Ing. M. Huba, PhD z FEI STU. Anotácia jeho prednášky je na priloženej linke


URL adresa

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS