Ako ste si možno všimli v hornej časti našej web stránky, z katedry sa od 1. 1. 2006 stalo oddelenie, ktoré je spolu s oddelením matematiky časťou novovzniknutého Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FChPT STU.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS