Prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre rok 2013/14 bolo otvorené. Náš ústav ponúka témy v programe Riadenie procesov, akreditovanom v odbore Automatizácia.

Predpokladáme minimálne tri pozície. Zoznam ponúkaných tém, školiteľov a anotácie nájdete na našom webe. Oficiálna stránka fakulty, kde sa nachádzajú bližšie informácie a termíny je:

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov-o-studium-na-fchpt/doktorandske-studium.html?page_id=2883

 

Prijatí uchádzači budú pracovať na projektoch financovaných domácimi a medzinárodnými grantovými agentúrami a budú z nich aj čiastočne odmeňovaní. Súčasťou PhD štúdia je aj dlhodobý pobyt na pracoviskách zahraničných partnerov v projektoch.

 

Pred podaním prihášky kontaktujte budúceho školiteľa pre ďalšie informácie

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS