Ďalší termín skúšky z Dynamiky procesov bude po dohode vypísaný aj v priebehu letného semestra.

Ďalší termín skúšky z Dynamiky procesov bude po dohode vypísaný aj v priebehu letného semestra. Termín nesmie byť v čase prebiehajúceho pedagogického procesu.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS