Medzinárodná študentská súťaž v oblasti automatického riadenia, aplikovanej informatiky, merania a diagnostiky, informačných systémov a managementu sa bude konať v Ostrave 27.4.2006.

Medzinárodná študentská súťaž v oblasti automatického riadenia, aplikovanej informatiky, merania a diagnostiky, informačných systémov a managementu sa bude konať v Ostrave 27.4.2006.

Zaujímavé sekcie pre našich študentov:

Pre víťazov sú pripravené zaujímavé ceny. Ústav má záujem o vyslanie 1-2 študentov, pričom bude hradiť náklady spojené so súťažou. Bližšie informácie na priloženej web stránke a u riaditeľa ústavu.


URL adresa

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS