Ministerstvo školstva uvoľnilo dodatočné miesta pre doktorandov. Uzávierka prihlášok je 15.10.2004. V našom prípade sa jedná o špecializáciu 28.30.9 (Chemické inžinierstvo a riadenie procesov). Viac informácií u vedúceho katedry alebo na uvedenej web linke.


URL adresa

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS