Prezident SR Ivan Gašparovič odovzdal poverovacie listiny Prof. Alojzovi Mészárosovi, CSc., ktorého poveril vedením diplomatickej misie Slovenskej republiky vo Švédskom kráľovstve.

Správa tlačového oddelenia prezidenta SR

Prezident SR Ivan Gašparovič dnes odovzdal poverovacie listiny Alojzovi Mészárosovi, ktorého poveril vedením diplomatickej misie Slovenskej republiky vo Švédskom kráľovstve. Prezident SR vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že ambasádor bude zodpovedne zastupovať záujmy Slovenskej republiky, i keď odchádza do krajiny, s ktorou ako členovia Európskej únie zdieľame rovnaké hodnoty a na rovnakých princípoch budujeme ekonomiku, spoločenský život i zahraničnú politiku. Prezident SR veľvyslancovi zaželal veľa úspechov na novom pôsobisku s vierou, že úspešne nadviaže na prácu svojich predchodcov a prispeje k ďalšiemu rozvoju dobrých vzťahov s touto severskou krajinou. Alojz Mészáros sa hlave štátu poďakoval za dôveru a ubezpečil ho, že počas svojho pôsobenia vo Švédskom kráľovstve bude mať neustále na zreteli komplexnú prezentáciu a presadzovanie záujmov Slovenskej republiky. Za svoje priority na tomto diplomatickom poste označil podporu malým a stredným podnikateľom pri hľadaní nových partnerov, ako aj oblasť vysokého školstva, kde sa chce zamerať na posilnenie kontaktov propagáciou slovenskej vedy.

foto

Gratulácia oddelenia

Kolektív oddelenia gratuluje Prof. Alojzovi Mészárosovi, CSc. a v jeho misii mu praje veľa úspechov.


URL adresa

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS