Príspevok oddelenia na konferencii vo Viedni získal cenu za najlepší článok.

Príspevok Optimal Control of a Hybrid Coupled Tanks System prednesený Ing. Tomášom Hirmajerom na medzinárodnej konferencii 18th European Meeting on Cybernetics and Systems Research vo Viedni, na sympóziu Mathematical Methods in Cybernetics and Systems Theory získal cenu za najlepší článok.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS