Dňa 21.8.2014 sa v miestnosti 641 uskutočnia tri obhajoby dizertačných prác našich doktorandov:

 

 

 

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS