VolswaǵenV pondelok v predpoludňajších hodinách naši študenti pod vedením pani Ing. Jany Plchovej navštívia Bratislavský závod Volkswagen.

 

V rámci špeciálnej prehliadky sa zoznámia s takmer celým výrobným procesom spoločnosti.

Viac informácií o exkurzii najdete na stránke spoločnosti VW, v časti pre návštevníkov.

Prichod na miesto exkurzie a odchod z firmy bude individualny. Je mozne vyuzit MHD, autobusy č. 24, 25, 26, 92, zastávka autobusu Volkswagen  (pozor, nie Jána Jonáša Volkswagen).
Prichod na exkurziu je mozny autobusom č. 92, odchod zo zastavky Patronka 8:08.
Odchod po ukonceni exkurzie najskor autobusom č. 26 (smer Dubravka) 12:46
 bližšie pozrite prílohu. V prílohe je aj zvýraznená trasa kt. plánujem ísť ja.

Požadovaný príchod na miesto exkurzie je najmenej 15 min pred začiatkom, teda 8:45, miestom stretnutia je predajňa Volkswagen Shop.
Pred vstupom do areálu podpíšu všetci účastníci exkurzie prehlásenie pre VWSK aj FCHPT o tom, že sa oboznámili s podmienkami  firmy VWSK pre povolenie vstupu návštev a budú ich rešpektovať.
Podmienky VWSK máte v prílohe, prosim aby ste sa s nimi pred konanim exkurzie oboznámili.

Najdôležitejšie upozornenia:

Program

8:45 (najneskôr) Strenutie pred predajnou "VW shop" Bratislavského závodu Volkswagen Slovakia.

9:00 – 11:00 realizácia programu „Produkcia v skratke

Prehl__senie_pre_Exkurzie_SK.pdf
volkswagentrip.pdf
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS