BaRV pondelok 25.04 2016 o 10:00 v miestnosti NB641 sa v rámci predmetu "Informatizácia a priemyselné informačné systémy I" uskutoční prednáška spoločnosti B&R na tému "MAPP - HTML5 v priemyselnej automatizácií".

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS