Microsys vas pozyva na tradičny bezplatný seminár PROMOTIC. Na tomto stretnuti su vývojovými pracovníkmi firmy Microsys prezentovane aktuálne a pripravované technické novinky v systéme. Účastníkov tu tiez čaká představenie novej verzie PROMOTIC, ktorá prináša do systému nové funkčnosti a vylepšenia.

Vzhladom k obmedzeným kapacitám prednáškových priestorov doporučuju  včasnu registraciu.

Účast na seminári je bezplatna. Pre prihlásenych účastníkov semináre je zaistene občerstvenie a obed. V prihláške vyberte miesto konania Trnavu a počet zúčastnených z Vašej firmy. Na prihlásenie použite prosím online formulár. Uzávierka prihlášok je týzden před datumom konania semináre. Počet miest na seminári je obmedzený.

Miesto konania:

Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2, 91701 Trnava

mapy.atlas.sk (GPS: 48°22'17.8"N,17°35'29.44"E)


URL adresa

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS