Od 27. do 29. januára 2016 sa v centrále spoločnosti B&R v Eggelsbergu stretli zástupcovia slovenských univerzít s reprezentáciou spoločnosti B&R.

Výsledkom stretnutia bolo zoznámenie sa s fungovaním spoločnosti, novinkami v jeho produkcii, nových funkcionalitách programovacieho SW a možnostiach školení. Zároveň došlo k zoznámeniu sa s prácou našich univerzít v oblasti priemyselnej automatizacie.

Účastníci:

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Žilinská Univerzita v Žiline Katedra riadiacich a informačných systémov
Slovenská Technická Univerzita

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Technická Univerzita v Košiciach Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín
Katedra elektrotechniky a mechatroniky

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS