Spoločnosť Honeywell Prague Laboratory hľadá kandidáta/kandidátku na pozíciu Senior Research Engineer

Senior Research Engineer
http://www.careersathoneywell.com/jobs/descriptions/senior-research-engineer-prague-cz-job-6225789
http://www.careersathoneywell.com/jobs/descriptions/senior-research-engineer-prague-cz-job-6225790
 
Ostane pozície zo sveta sa dajú nájsť kliknutím na
http://www.careersathoneywell.com/job-search-results/?keyword=automotive%20software
 
pod kľúčovým slovom „automotive software“. Je potrebné zaškrtnúť „exact match“.
 
Kontakt:
 
Martin Herceg
Senior Research Engineer
Honeywell Prague Laboratory
V Parku 2326/18
148 00 Prague 4, Czech Republic
Office: +420 234625916
martin.herceg@honeywell.com

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS