21. ročník Študentskej tvorivej a odbornej ćinnosti STOČ 2016  sa bude konať na VŠB TU v Ostrave dňa 21.4.2016.

Podrobné informácie sú dostupné na internetovej adrese: http://akce.fs.vsb.cz/2016/stoc2016

stoc16.pdf
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS