V rámci akcie jarný Mini-Erasmus si môžu žiaci stredných škôl vyskúšať, ako prebieha vyučovanie na univerzite. FCHPT privíta žiakov strdných škôl v dňoch 4.-6. apríla 2016, pričom v stredu (6.apríla) si žiaci budú môcť vyskúšať aj laboratórne cvičenia na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky. Tešíme sa na Vašu účasť.

Program:

Pondelok (4.4.2016)

Utorok (5.4.2016)
- poradie laboratórnych cvičení môže byť rôzne pre rôzne skupiny žiakov

Streda (6.4.2016) 
- poradie laboratórnych cvičení môže byť rôzne pre rôzne skupiny žiakov

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS