Agentúra SAIA Vás pozýva na seminár o štipendijných možnostiach do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, inžinierskym príp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Podujatie je určené pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov, pedagógov a vyskumných pracovníkov Slovenskej technickej univerzity.
Termíny seminárov určené pre študentov a zamestnancov  STU:

  1. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, Bratislava
    miestnosť DE 300, 20. 4. 2016 o 10.00 hod.
     
  2. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava
    miestnosť CH 12, 28. 4. 2016 o 14.00 hod.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS