Dňa 9. 11. 2016 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave konala 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia pod názvom "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou. Na stránke ŠVK sú už dostupné výsledky. Fotky sú dostupné na stránkach FCHPT a FB-IAM. Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme. 

Študentská vedecká konferencia bola organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Konferencia sa konala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Výsledky ŠVK za sekciu Riadenie procesov:

Por. Prezentujúci Názov príspevku
1 Peter Bakaráč Inverzné kyvadlo
2 Miroslav Boloz Tvorba HMI v SCADA systéme PROMOTIC
3 Juraj Kukla Riadenie MIMO chemicko-technologického procesu pomocou LQ a PID regulátorov
4 Linda Hanulová Návrh pokročilého riadenia pre laboratórny chemický reaktor
5 Petra Artzová Návrh riadenia chemicko-technologických procesov v prostredí UniSim Design

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS