V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku:

Drgoňa, J. – Klaučo, M. – Janeček, F. – Kvasnica, M.: Optimal control of a laboratory binary distillation column via regionless explicit MPC. Computers & Chemical Engineering, vol. 96, pp. 139–148, 2017.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS