Tohtoroční úspešní absolventi doktorandského študijného programu Ridenie procesov: Juraj Holaza, Martin Jelemenský a Bálint Takács získali Cenu rektora STU za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia. Martin Jelemenský získal aj Cenu dekana FCHPT. Srdečne gratulujeme!


URL adresa

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS