Pozývame vás na exkurziu na ÚIAM v rámci Týždňa otvorených dverí na FCHPT STU v Bratislave, ktorý sa uskutoční od 30. januára do 3. februára 2017. Ak sa chcete zúčastniť, tak vyplnte registračný formulár. Video z minuloročnej akcie nájdete na YouTube a fotografie na našej stránke na Facebooku. Viac informácií o tomto podujatí nájdete aj na stránkach FCHPT.

Ak máte záujem navštíviť dlhodobo najlepšiu technickú fakultu na Slovensku (hodnotenie ARRA (2005-2015), radi vás privítame v rámci Týždňa otvorených dverí na FCHPT STU v Bratislave. Túto akciu organizujeme v nasledujúcich termínoch:

Stretnutie návštevníkov je 10 minút pred začatím akcie na prízemí, pri vrátnici v Novej budove FCHPT - vchod od ulice Radlinského 9 (zobraziť na mape).

Začiatok akcie bude venovaný úvodnej prezentácii o vysokoškolskom štúdiu na našej fakulte a o možnostiach uplatnenia absolventa našej školy. Okrem toho vám priblížime aktuálny základný a aplikovaný výskum realizovaný na fakulte v oblastiach chémie, biotechnológie, potravinárstva, biochémie, chemického inžinierstva, medicínskej chémie, kozmetiky, chemických technológií ako aj automatizácie a riadenia technologických procesov. Počas exkurzie môžete navštíviť priestory Slovenskej chemickej knižnice a nahliadnuť do vybraných študentských a vedecko-výskumných laboratórií školy. Stredoškoláci môžu využiť našu akciu aj na dohodnutie si témy, ktorú môžu riešiť v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).
Tešíme sa na stretnutie s vami.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS