STU má ako prvá univerzita na Slovensku plnú licenciu Total Academic Headcount (TAH) na MATLAB. Všetci študenti a zamestnanci STU majú teraz možnosť využívať MATLAB na osobných aj pracovných počítačoch či mobiloch. Podmienkou je pri registrácií použiť univerzitný e-mail stuba.sk. Postup inštalácie nájdete na stránke: http://www.stuba.sk/matlab/


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 26.05.2017 13:30
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS