Dňa 6.7.2017 o 11:30 bude mať na ÚIAM v miestnosti 641 odborný seminár Ing. Martin Klaučo na tému "Supervízory na báze MPC: Teória a aplikácia".

FB-IAM:Event

Abstrakt: Táto dizertačná práca sa venuje návrhu riadiacich systémov, ktoré vylepšujú správanie sa už existujúcich riadiacich slučiek. Tieto existujúce riadiace slučky pozostávajú z primárneho regulátora, ktorý zabezpečuje stabilitu riadeného procesu a základné kvalitatívne parametre riadenia. Vylepšenie je realizované na základe optimalizačných metód, ktoré upravujú žiadané hodnoty existujúcich riadiacich slučiek. Keďže tieto primárne regulátory majú v drvivej väčšine jednoduchú štruktúru, nie je možné pomocou nich zabezpečiť prevádzku zariadenia, ktorá by spĺňala technologické normy a zároveň by bolo zabezpečené znižovanie finančných nárokov a pod. V tejto práci sa budeme zaoberať návrhom prediktívneho riadenia (model predictive control – MPC, z ang.), kde tento MPC regulátor bude poskytovať optimálne nastavenie žiadanej hodnoty pre primárnu vrstvu riadenia, t.j. bude z neho MPC supervízor. V tejto práci ukážeme ako navrhnúť takýto MPC regulátor pre tri hlavné triedy primárnych riadiacich slučiek. V prvej časti sa budeme venovať modelovanie a návrhu MPC pre slučky s PID regulátormi. Následne prejdeme na modelovanie a návrh MPC regulátore pre slučky s logickým riadením, alebo on/off regulármi. Ako posledný scenár budeme uvažovať, že primárna riadiaca slučka už obsahuje MPC riadiacu stratégiu, ale je potrebné ju vylepšiť. V druhej časti tejto dizertačnej práci ukážeme tri prípadové štúdie, kde demonštrujeme výsledky použitia MPC supervízorov. Prvá štúdia zahŕňa výsledky získane z experimentov pri riadení polohy guličky v magnetickom poli. Ďalej sa ukážeme výhody MPC supervízorov pri riadení energeticky náročných systémov ako je turbína spojená s výparným kotlom. Posledná prípadová štúdia zahŕňa návrh MPC supervízora pre termostatom riadenú teplotu v budovách.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 26.06.2017 14:28
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS