Pravidelný seminár o problematike optimalizácie, optimálneho riadenia

Tento semester sa stretávame vždy v piatok o 10:00 v miestnosti 641 a pracujeme s knihou Numerical Optimization (Nocedal, Wright, 2006). Seminár pozostáva zo štúdia vybranej časti knihy, prezentácie k nej, diskusie a riešenia príkladov z danej problematiky. Všetci záujemcovia o túto problematiku sú srdečne vítaní. Prvé stretnutie 5.10.2018.


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná aktualizácia: 11.10.2018 7:20
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS