News

Hľadá sa študent (na čiastkový úväzok) alebo absolvent pre spoločnosť Regotrans-Rittmeyer Bratislava.

Firma pracuje v odbore merania, regulácie a riadenia technologických procesov a silnoprúdových rozvodov pre oblasti building control, energetiky, hydrotechniky a zdravotného a enviromentálneho inžinierstva.

Bližšie informácie u riaditeľa ústavu


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná aktualizácia: 16.05.2018 6:45
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS