Ponúkaná pracovná pozícia (polovičná pracovná doba počas troch mesiacov) sa študentom 4. ročníka bude počítať ako Odborná prax.

Pozícia je určená pre študenta so znalosťou PHP, SQL, MS Excel.

The Managed Security Services (MSS) Systems Engineer Internship position is a technical position requiring a set of programming skills. The individual will be responsible for programming tools/web development for the team based on the discussions with team members


Career_opportunity.pdf

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná aktualizácia: 08.06.2018 20:21
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS