Vďaka licencií Total Academic Headcount si študenti STU v Bratislave môžu zadarmo stiahnuť najnovší MATLAB 2018b:

https://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html

Podrobný návod nájdete na stránke:

https://www.stuba.sk/matlab


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 13.09.2018 20:04
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS