Grafton: Hľadáme AUTOMATIZÉRA pre spoločnosť venujúcu sa laserovému zváraniu tenkých plechov pôsobiacu v oblasti automotive. Viac na tejto stránke.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 02.10.2018 12:09
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS