V piatok 9.11.2018 sa uskutočnil odborný seminár, ktorý viesdol Raphael Dyrska z Ruhr-Universität Bochum, Nemecko na tému "Accelerating Nonlinear Model Predictive Control by Constraint Removal".

FB-fotka     FB-udalosť


Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 09.11.2018 13:25
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS