Pán profesor Šajbidor, dekan FCHPT STU v Bratislave udelil v stredu 21.11. pochvalné uznania našim študentom: Ing. Petre Artzovej a Bc. Martinovi Mojtovi. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

Fotky

Ing. Petra Artzová získala Pochvalné uznanie dekana za mimoriadne plnenie študijných povinností, výsledky dosiahnuté v študentskej vedeckej a odbornej činnosti a činnosť v prospech fakulty.

Bc. Martin Mojto získal Pochvalné uznanie dekana za mimoriadne plnenie študijných povinností.


Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 21.11.2018 18:30
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS