V pondelok 3.12.2018 bol prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. zvolený Akademickým senátom STU za rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2019-2023. Srdečne blahoželáme!

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 03.12.2018 22:21
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS