News

V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku:

M. Kvasnica – P. Bakaráč – M. Klaučo: Complexity reduction in explicit MPC: A reachability approach. Systems & Control Letters, č. 124, str. 19–26, 2019


Zodpovednosť za obsah: Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
Posledná aktualizácia: 28.12.2018 21:46
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS