Profesor Ing. Miroslav Fikar, DrSc. mal plenárnu prednášku na tému „Optimal Control of Batch Membrane Processes“ na medzinárodnej konferencii Process Systems Engineering Asia, v Bangkoku, Thajsko. Srdečne blahoželáme!

Fotka


Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 15.01.2019 10:20
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS