V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku:

A. Sharma – R. Valo – M. Kalúz – R. Paulen – M. Fikar: Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation. Journal of Process Control, 76, 155–164, 2019.


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná aktualizácia: 03.03.2019 22:56
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS