V piatok 29.3.2019 sa uskutočnil odborný seminár, ktorý viedla Ruth Mitze z Ruhr University Bochum, Nemecko, na tému "Algebraic Dynamic Programming for Constrained Linear-Quadratic Optimal Control Problems".

FB-udalosť      FB-fotka


Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 03.05.2019 14:43
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS