Bc. Martin Mojto a doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. sa v dňoch 26.-27. marca 2019 zúčastnili na konferencií Advanced Process Modelling (APM) Forum 2019 v Londýne, organizovanej spoločnosťou Process Systems Enterprise, vývojárom simulačného a optimalizačného prostredia gPROMS. Bc. Martin Mojto úspešne prezentoval poster "Modelling and Analysis of Control Pairings of an Industrial Depropanizer Column", kde zhrnul výsledky svojej práce v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft, a.s.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 28.03.2019 12:14
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS