Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU zastúpená dekanom, so sídlom Radlinského 9, 812 37 Bratislava v súlade s §77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta riaditeľa ústavu na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky.


Výberové konanie


Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná aktualizácia: 09.04.2019 7:17
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS