Dňa 15. apríla 2019 viedol doc. Radoslav Paulen na KU Leuven, Belgicko, odborný seminár na tému "Effective recursive parallelotopic bounding for robust output-feedback control". Seminár bol súčasťou návštevy doc. Paulena na pracovisku Applied Mechanics and Energy Conversion Section, Department of Mechanical Engineering, Katholieke Universiteit Leuven. Pôsobí tu aj náš úspešný absolvent doktorandského štúdia na ÚIAM, Ing. Ján Drgoňa, PhD., ktorý sa tu venuje implementácii prediktívneho riadenia na riadenie inteligentných budov.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 17.04.2019 15:17
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS