Dekan FCHPT prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. k 1. máju 2019 vymenoval za nového riaditeľa ÚIAM doc. Ing. Michala Kvasnicu, PhD. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov!

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 02.05.2019 15:03
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS