V dňoch 23.-26. apríla 2019 sa Radoslav Paulen zúčastnil na konferencii IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, including Biosystems (DYCOPS) vo Florianopolise, Brazília. Náš ústav obohatil program konferencie štyrmi príspevkami.

FB-Fotky

1. Carlos Eduardo Valero, Radoslav Paulen: Effective Recursive Set-Membership State Estimation for Robust Linear MPC
2. Petra Artzová, Radoslav Paulen: Moving-Horizon Guaranteed Parameter Estimation
3. Junyan Su (ShanghaiTech University), Yanlin Zha (Imperial College London), Kai Wang (ShanghaiTech University), Mario Eduardo Villanueva (ShanghaiTech University), Radoslav Paulen, Boris Houska (ShanghaiTech University): Interval Superposition Arithmetic for Guaranteed Parameter Estimation
4. Mario Eduardo Villanueva (ShanghaiTech University), Xuhui Feng (Imperial College London), Radoslav Paulen, Benoit Chachuat (Imperial College London), Boris Houska (ShanghaiTech University): Convex Enclosures for Constrained Reachability Tubes

Radoslav Paulen takisto spoluorganizoval workshop "Set-based methods in estimation and control" a pozvanú sekciu "Advances in Set-based and stochastic control and estimation".

Prezentované aktivity sú výsledkom projektu bilterálnej spolupráce s univerzitou ShanghaiTech APVV SK-CN-2015-0016 a európskeho (H2020) projektu MSCA-IF-EF-ST (ID: 790017).


Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 13.05.2019 16:52
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS